pujčka 1000kč na poukazku; online pujcky Ostrov; provider půjčka firmě

Nohy Diabetika

Počet lidí s poruchou výměny látkové Diabetes mellitus celosvětově narůstá.Také v pedikérské praxi je mnoho pacientů diabetiků a jim je potřeba věnovat zvláštní pozornost.

V posledních 40 letech se počet diabetiků více než ztrojnásobil. V 90% případů se jed-ná o diabetes typu 2. S rostoucím věkem na-růstá četnost, takže u lidí nad 60 let má již každý desátý chorobně zvýšenou hladinu krevního cukru. Proto je tato porucha výmě-ny látkové označována také jako stařecká diabetes. Avšak v posledních letech stoupá výskyt cukrovky typu 2 i u mladších osob – jsou postiženy dokonce i děti. Obecně je uznáváno, že řadě onemocnění je možné předejít při odpovídající prevenci, která spočívá v dostatku pohybu a změně stravova-cích návyků.

Co je to diabetes mellitus?

Diabetes, neboli cukrovka, je chronickou poruchou systému vyměny látkové. Diabetik má v krvi příliš mnoho cukru. U cukrovky 2. typu sice produkuje slinivka břišní ještě inzu-lín, ale tělo už nereaguje odpovídajícím způsobem. Glukóza přijímaná spolu s potravou již není buňkám v těle k dispozici pro získá-vání energie. V důsledku toho vznikají pro-blémy: Buňkám chybí energie pro plnění je-jich úkolů a současně se v krvi vyskytuje zvýšená koncentrace glukózy, což dlouho-době vede k poškození orgánů, krevních cév a nervů.Postižení si často těchto procesů dlouhá léta vůbec nejsou vědomi. Diabetes je proto zhusta diagnostikována, až když postižený vyhledá lékaře s prvními následnými onemocněními. I přes velmi vysoký standard lékařské péče bývá dnešní časový interval od vzniku diabetes po stanovení diagnózy lékařem stále ještě pět až osm roků. V této chvíli jsou cévy často už poškozeny. Včasné rozpoznání nemoci má proto velký význam. V tom případě je často ještě možné prostřednictvím pohybu a změnou výživy zařídit, aby se buňky těla znovu staly citlivými na inzulín. V pozdějších stádiích je už nevyhnutelné podávání léků snižujících množství cukru v krvi nebo inzulínu. 

Důsledky diabetes mellitus

Převážný počet diabetiků umírá na následné choroby, které z cukrovky vyplývají. K nejčastějším příčinám smrti patří srdeční infarkt a mozková mrtvice. Diabetici velmi často trpí vysokým krevním tlakem, jejich ledviny jsou přetížené, což mívá za následek jejich selhání. Kromě toho způsobuje dlouhodobě zvýšená hladina cukru v krvi poruchy nervových tkání – vzniká tak diabetická polyneuropatie.

Působení na nohy: Snížná citlivost na bolest a teplotu

Diabetická polyneuropatie je hlavní příčinou diabetického nožního syndromu (DFS). Začíná sníženou citlivostí na bolest a teplotu. Z toho vyplývá hlavní problém diabetiků: kvůli chybějící poplašné funkci zdravých receptorů nejsou bolesti pociťovány. Poraněná a trýzněná místa na noze, kamínky, kancelářské svorky, dokonce klíč v botě nejsou vůbec zpozorovány. Také se stává, že kvůli chybějícímu citu jsou nošeny příliš malé boty. Malé léze jsou živnou půdou pro vředy a infekce, které v nejhorším případě mohou vést až k amputaci.

Suchá, trhavá kůže na noze

Neuropatie navíc ještě  snižuje sekreci potu. V důsledku toho se kůže stává citlivou, suchou a trhavou. Stejně jako u starších osob, které i bez cukrovky mají v důsledku přirozeně snížené žlázové sekrece suchou a trhavou kůži, se tyto jevy u diabetické polyneuropatie vyskytují odpovídajícím způsobem zesílené.

Deformace nohy

Porušná funkce nervů má za následek zkrácení malých svalůna noze, cožse projevuje deformacemi nohy, jako jsou velké roztažné prsty, vysoká klenba chodidla, drápovité prsty a Hallux valgus, zkrácení šach a Hallux rigidus. Pacient užnechodí "správně" – pohybové funkce jsou změněny. To má za následek, že zátěž už není rovnoměrně rozdělena. Zejména nártní kůstky a pata jsou vystaveny mimořádně vysokému zatížení.

Poruchy uzdravování zranění

Diabetická poranění se hojí jen pomalu, často trvá i půl roku, než se malá léze uzavře. Jestliž už jednou vznikne otevřené zranění, znamená to nejvyšší nebezpečí. Z tohoto důvodu mají pedikérská opatření, jako je odstranění tlaku a péče o kůži na nohou, jakož vyhovující obuv, v koncepci ošetřování diabetiků mimořádný význam.

Péče o nohy u diabetiků

Nohy diabetiků vyžadují nejvyšší pozornost většího počtu osob. K tomu patří vedle kontaktu pacienta s ošetřujícím lékařem pravidelné návštěvy u specialisty na nohy a každodenní prohlídka nohou prováděná pacientem (pokud toho pacient kvůli svému handicapu, jako je třeba špatný zrak, není schopen, měli by se toho ujmout členové rodiny nebo pečovatelská služba) –zejména malá zranění nesmí být v žádném případě ignorována.