pujčka 1000kč na poukazku; online pujcky Ostrov; provider půjčka firmě

Obezita

Obezita jako onemocnění ze stresu

Co s námi děla stres?

Celkem všichni dobře víme, že při stresové zátěži se náš organizmus připravuje k záchraně.Jedná se tedy o automatickou reakci na předpokládanénebo prožívané nebezpečí.Neurohumorální řídící centra, která nemůžeme ovládat svou vůlí, mobilizují naší energii a tak dochází k nabuzení organizmu.Volíme pak automaticky ze dvou základních věky vyzkoušených adaptačních stavů.Buď se jedná o aktivaci(útok nebo útěk) nebo útlum, čímž se náš organismus snaží o co nejlepší způsob přežití.

Stresová reakce je z metabolicko-ekonomického hlediska velmi náročná.A trvá-li působení stresorů dlouho, organizmus se vyčerpavá.Klesá nám inmunita a tím pádem geneticky oslabené orgány individua jsou náchylnější k funkčním a jiným pokozením.Prokazatelně takto vzniklé choroby označujeme jako psychosomatická onemocnění.

Někteří odborníci se shodují, že k takovým onemocněním patří téměř všechna.Vyjímkou jsou pak onemocnění,která evidentně vznikají v důsledku působení chemických látek (otravy) nebo fyzikálních jevů na organismus (prochladnutí).

Na každou nemoc je důležité nahlížet jako celek, který se skládá z několika částí (lékařský nález), sociální hledisko(důsledky onemocnění v rodině,blízkém okolí) a psychologické hledisko,které představuje naše prožívání před a v době onemocnění.

Obezita není vyjímkou.

Pokud cítíte , že hubnutí nezvládáte , využijte našich kurzů snižování nadváhy.

Obezitu nelze vnímat jen jako zmnožení tuku v těle, ale spíše jako chronické onemocnění spojené s řadou jiných poruch. Jde o významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji závažných somatických nemocí.

 

BMI 25-30 nadváha

BMI 30-35 obezita mírná prvního stupně

BMI 35-40 obezita střední druhého stupně

BMI nad 40 obezita těžká třetího stupně

BMI nad 45 je hranice morbidní obezity 

BMI přesahující 30 už představuje poměrně vysoké riziko onemocnění, srdce, cév, cukrovky a nemoci souvisejících s vysokou hladinou cholesterolu. Trpí ale i vazy,klouby a páteř, které jsou přetěžovány.