pujčka 1000kč na poukazku; online pujcky Ostrov; provider půjčka firmě

Relaxace

Vytvořit místo klidu a relaxace,kde bychom se mohli odpoutat od každodenních povinností , nechat se hýčkat a opečovávat.Místo, kde se můžete zastavit od všech starostí a relaxovat.To vše vám nabízí relaxační prostředí ShantiSpa.

Relaxace je stav,kdy se v lidském těle uvolňuje svalové a psychické napětí.Relaxace nemusí znamenat pouze ležení u televize,ale může to být práce na zahrádce nebo poslech relaxační hudby. Při relaxaci dělá člověk obvykle činnost, která ho baví, nebo je mu příjemná.Zbavuje se tak stresu a únavy.Díky relaxaci tak lze předcházet mnoha zdravotním problémům.Relaxace je díky svým účinkům součástí psychohygieny.Pomáhá nám nabrat nové síly, zregenerovat, získat odstup od aktuálních problémů.Proto by se měla stát běžnou součástí našeho života.

Smyslem relxačních technik je dosažení lepší psychické pohody prostřednictvím uolnění.Mnoho výzkumů dokázalo, že mezi tělesným a duševním napětím existuje velmi úzký vztah, jedno se přelévá do druhého.Jestliže se při relaxaci podaří dosáhnout uvolnění těla,přenáší se toto uvolnění i do oblasti psychiky.A zatímco duševního napětí se pomocí vůle dovede zbavit málokdo, ovlivnit napětí svých svalů jde poměrně jednoduše.

 V relaxovaném stavu lze na EEG(elektroencelografu) zachytit vlny o kmitočtu 8-13 Hz, neboli alfa vlny.V bdělém stavu je aktivita mozku větší,jde o tzv.beta vlny o frekvenci 14-30 Hz.V relaxovaném stavu klesá i krevní tlak.Mozek a žlázy z vnitřní sekrecí produkují látky (hormony a neurotransmitery) typické pro klid a pohodu,jako je například serotonin.Naopak hladina látek uvolňovaných při stresových reakcích, jako je adrenalin klesá.

Základem relaxace je tedy vždy uvolnění.Vyberte si techniku, která nejvíce odpovídá vašemu životnímu stylu. To vše v příjemném prostředí a v atmosféře dokonalé důvěry.