pujčka 1000kč na poukazku; online pujcky Ostrov; provider půjčka firmě

Učinky magnetoterapie

Na této stránce si můžete prohlédnout seznam vestavěných textových diagnóz v přístrojích Biomag spolu s jejich popisem a cílem aplikací magnetoterapie Biomag.

Nízké frekvence ovlivňující obecně všechny bolestivé stavy – při degenerativních, zánětlivých a poúrazových stavech. Neaplikovat u akutních bolestí břicha a akutních bolestí při podezření na infarkt myokardu - aby nedošlo k útlumu klinických projevů a ztížení včasné diagnostiky akutního onemocnění.

Cíl aplikací -tlumit bolest, uvolnit svalové spazmy, podpořit proces hojení a regenerace.Doba aplikace 60min

Medical program

Univerzální program s automaticky se měnící frekvencí od tlumících až po hojivé stimulační aplikace.

Cíl aplikací - vhodný k aplikaci při dlouhodobých chronických onemocněních, kde je žádoucí jednak tlumit bolest a jednak stimulovat hojení a regeneraci. Vhodné k dlouhodobé udržovací léčbě po utlumení akutních projevů onemocnění. Např. kloubní degenerativní a zánětlivá onemocnění, ke zlepšení metabolické výměny ve tkáních u diabetu, chronické záněty tkání a orgánů.Doba aplikace 25 min.

Artrozy kloubů

K ovlivnění bolestivých stavů při degenerativních změnách kloubních tkání – kostí, chrupavek a vazů.

Cíl aplikací - zmírnit bolest a podpořit hojivé regenerační pochody.

Přednostně aplikovat v akutním stadiu a po zklidnění potíží přejít na dlouhodobé aplikace medical programu.Doba aplikace 45 min.

Artrozy páteře

Jde o degenerativní změny obratlů a meziobratlových plotének s případných útlakem kořenových nervů.

Cíl aplikací -  mírnit bolest, uvolňovat svalové kontraktury a dosáhnout lepší pohyblivosti páteře.Doba aplikace 30 min.
Bolesti kloubů

Jde o bolesti kloubů a kloubního pouzdra při jejich morfologických změnách v důsledku degenerativních a zánětlivých procesů.

Cíl aplikací -zmírnit bolest, tlumit zánětlivé projevy a vytvořit podmínky pro lepší regeneraci.Doba aplikace 60 min.
Bolesti páteře

Jde o bolesti páteře v důsledku degenerativních, zánětlivých procesů a také při nadměrné námaze, nezvyklé pohybové aktivitě a prochlazení.

Cíl aplikací - zmírnit akutní bolest, působit spazmolyticky na svalové spazmy, dosáhnout lepší hybnosti a umožnit další pohybovou rehabilitaci a urychlit regeneraci.Doba aplikace 45 min.
Ischias
Jde o útlak kořenových nervů v oblasti bederní a křížové páteře s vystřelováním do dolních končetin s výraznou akutní bolestí a omezenou pohyblivostí. Často po prochlazení a fyzické zátěži při nefyziologické poloze.

Cíl aplikací -útlumem bolesti ulevit a umožnit srovnání nefyziologického postavení páteře a tím pomoci odstranit útlak kořenových nervů.Doba aplikace 60 min.

Utlak nervů

Jde o útlak kořenových nervů v oblasti bederní a křížové páteře s vystřelováním do končetin s výraznou bolestí a omezenou hybností. Na rozdíl od akutního stavu jde o trvalé potíže, které se přechodně zmírní nebo zhoršují.
Bývají častým důsledkem degenerativních změn páteře.
Cíl aplikací-ulevovat od bolesti, umožnit další pohybovou rehabilitaci a podporovat regeneraci a udržovat dlouhodobě únosný stav.Doba aplikace 25 min.

Artritidy kloubů

Jde o zánětlivá kloubní onemocnění. Např. revmatoidní artritida, ale také artritidy při dalších onemocněních jako dna, lupénka apod.
Cíl aplikací -tlumit zánětlivé projevy a mírnit bolest. Ovlivněním cévního systému, zlepšením přísunu okysličené krve a živin a odváděním metabolitů vytvářet lepší podmínky pro hojení a regeneraci.Doba aplikace 25 min.

Artritidy páteře

Jde o zánětlivá onemocnění v oblasti páteře jednak při revmatoidním postižení, ale také při dalších onemocněních jako dna, lupénka apod.
Cíl aplikací -tlumit zánětlivé projevy, mírnit bolest a zlepšovat hybnost. Ovlivněním cévního systému, zlepšením přísunu okysličené krve a živin a odváděním metabolitů vytvářet lepší podmínky pro hojení a normální funkci.Doba aplikace 25 min.

Bechtěrev

Jde o specifické zánětlivé onemocnění páteře s poruchou imunity, které má dlouhodobý a postupně zhoršující se průběh. Vede k výraznému omezení hybnosti a je provázen výraznou bolestí.
Cíl aplikací -tlumit bolest a umožnit lepší pohybovou rehabilitaci. Mírnit zánětlivé projevy a brzdit progresy onemocnění.Doba aplikace 30 min.

Revmatismus

Jde o zánětlivé onemocnění kloubů, kloubních pouzder, ale i ostatních tkání s výraznou imunitní složkou.
Cíl aplikací-tlumit zánětlivé projevy a bolest. Vytvářet lepší metabolické podmínky pro hojení, regeneraci a normální funkci postižených tkání.Doba aplikace 30 min.

Endoprotézy

Jde o stavy, kde byl implantován umělý kloub nebo jiná náhrada poškozených tkání. Většinou jde o kovové a plastové materiály. Veškeré používané kovové materiály jsou vyráběny z nemagnetických kovů, a proto lze nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii u těchto stavů běžně používat.
Cíl aplikací -před a po implantaci protézy vytvářet lepší metabolické podmínky ve tkáních a tím zlepšit proces hojení, urychlit rekonvalescenci, tlumit bolest a pomáhat udržovat okolní tkáně v co nejlepším stavu a funkci.Doba aplikace 20 min.

Pooperační stav

Pooperační stavy vyžadují intenzivní rekonvalescenci, zvýšený metabolický obrat v poškozených tkáních, aby proces hojení probíhal rychle a bez komplikací.
Cíl aplikací-nízkofrekvenční pulzní magnetické pole rozšířením přívodního tepenného řečiště vytváří zvýšený přísun okysličené krve a tím i kyslíku a živin nezbytných pro hojení. Zároveň vyplavuje metabolity a škodliviny, které proces hojení zpomalují.Doba aplikace 20 min.

Zlomeniny

Aplikujeme při zlomeninách a poškozeních kostí a chrupavek co nejdříve po vzniku poškození a po chirurgickém ošetření.
Cíl aplikací-nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie ovlivňuje nejen měkké tkáně, ale i kostní tkáň a chrupavku a výrazně podporuje a urychluje hojení, novotvorbu a obnovu poškozených tkání.Doba aplikace 45 min.

Karpální tunel

Jde o syndrom, kde dochází k útlaku nervověcévního svazku a šlach ohýbačů prstů v zúženém kanálu v oblasti zápěstí a z toho vyplývá celá řada neurologických a pohybových potíží a bolestivost.
Cíl aplikací-podpořit protiotokovým a protizánětlivým efektem uvolnění až odstranění útlaku a regeneraci poškozených tkání.Doba aplikace 30 min.

Tenisový loket

Jde o bolesti v kloubech loketních, tzv. epikondylitis nebo jinak tenisový loket, který vzniká při nadměrném jednostranném zatížení.
Cíl aplikací-tlumit bolest a podpořit proces hojení společně s ostatní chirurgickou a rehabilitační léčbou. Zánětlivá onemocnění šlach a úponů mají tendenci ke chronicitě a opakovaně se objevují při předčasném zatížení a nedostatečném doléčení a rekonvalescenci.Proto je vhodné magnetoterapii aplikovat i v klidovém stavu.Doba aplikace 60 min.

Poamputační bolesti

Jde o potíže, které někdy vznikají po amputaci končetiny (fantomové bolesti), kdy jsou pociťované bolesti v již odstraněné končetině a v pahýlu.
Cíl aplikací-zmírnit bolestivé stavy a zvýšit šanci na odstranění těchto bolestivých pocitů.Doba aplikace 30 min.

Zánět prostaty

Benigní hypertrofie prostaty a zánět prostaty jsou častá onemocnění mužů, jejichž výskyt stoupá s věkem a začíná cca od 50 let. Zvětšení, otok a zánětlivé změny vedou ke ztíženému průtoku moče a tím k častému močení o malých porcích. Výrazně obtěžuje a je zvýšeným rizikovým faktorem i pro vznik maligního
onemocnění prostaty.
Cíl aplikací-využít protiotokový a protizánětlivý efekt nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie k hojení a obnově normálních funkcí.Doba aplikace 20 min.

Ischémie končetin

Poškozením cév končetin (arteriosklerotické změny a jiné příčiny) dochází k nedostatečnému přívodu kyslíku a živin do pracujících svalů a tkání. Výsledkem je celá řada trofických změn, které mohou vyústit až k amputaci končetiny.
Cíl aplikací-nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie dilatuje drobné kapiláry a prekapiláry a výrazně zlepšuje průtok okysličené krve celým řečištěm a tkáněmi. Tím vytváří lepší podmínky pro normální funkci.Doba aplikace 25 min.

Tinitus

Tinitus (ušní šelesty a pískoty). Příčinou onemocnění je dysfunkce části vnitřního ucha většinou na podkladě cévních ischemických změn.
Cíl aplikací-cílem je pomocí magnetoterapie ovlivnit cévní systém a zlepšit přísun kyslíku a živin a pokusit se zachovat funkční vlásenkové buňky vnitřního ucha, což vede k úpravě funkčních patologických projevů, a minimalizovat další trvalá poškození.Doba aplikace 30 min.

Diabetická noha

V důsledku diabetu se vyvíjí diabetická neuropatie a mikroangiopatie poškození drobných přívodních cév a výrazné zhoršení podmínek pro kvalitní zásobení tkání kyslíkem a živinami. Dochází k hromadění kyselých
metabolitů ve tkáních a dalšímu zhoršování stavu. Výsledkem jsou trofické změny ve tkáních vedoucí až k bércovým vředům a amputacím.

Cíl aplikací -tlumit bolest a zlepšit cirkulační poměry ve tkáních. Podporou cévního průtoku – dilatací cév – dosahujeme zvýšeného přísunu kyslíku a živin a vyplavujeme nahromaděné kyselé metabolity. Tím zvyšujeme šanci končetiny na záchranu a zmírňujeme druhotné důsledky diabetu na cévní systém.Doba aplikace 20 min

Bércový vřed

Jde o rozpad povrchových tkání končetiny v důsledku cévních změn dolních končetin.
Cíl aplikací-podpořit hojivé regenerační procesy a vytvořit co nejlepší podmínky pro zhojení defektu a zlepšení životaschopnosti ohrožených tkání.Doba aplikace 15 min.

Mozková dysfunkce

Lehká mozková dysfunkce u dětí – je postižení centrálního nervového systému dítěte během nitroděložního života, vlivem porodního traumatu, ischémií a celou řadou dalších vlivů. Z rozsahu poškození vyplývá i široká škála patologických projevů – od poruch hybnosti přes poruchy soustředění, učení aj. Základem léčby je cílená dlouhodobá rehabilitace. Mozková dysfunkce u dospělého je většinou v souvislosti z nedostatečným cévním zásobením mozku a degenerativními změnami v důsledku ischémie a autoimunních, toxických a dalších změn.
Cíl aplikací -pulzní magnetoterapie je vhodnou fyziatrickou léčební metodou, vedoucí k úpravě svalového tonu, k zlepšení a urychlení reparace. V odborné literatuře jsou popsány pozoruhodné efekty i u těžkých stavů postižení pohybového aparátu u dětí. U dospělých mají aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie za cíl zlepšit přísun okysličené krve a živin a tak vytvořit lepší podmínky pro zachování mozkových funkcí.Doba aplikace 25 min.

Polyneuropatie

Polyneuropatie tvoří různorodou skupinu poruch periferních nervů. Jde většinou o vícečetné systémové postižení, které vzniká působením různých vnitřních i zevních vlivů (zánětlivé, metabolické, imunopatogenní, toxické, vitamínové a nutriční nedostatečnosti, degenerativní aj.). Základní projevy jsou brnění, pálení, bolesti, snížená citlivost, nejistota při chůzi, svalová slabost, bolesti a křeče svalů a řada dalších příznaků.
Cíl aplikací-magnetoterapie je optimální podpůrnou léčbou u všech typů polyneuropatie. Modifikuje imunitní systém a reakce, působí protizánětlivě, tlumí bolest, zlepšuje stav prokrvení a metabolický obrat ve tkáních, zlepšuje okysličení tkání a podporuje jejich regeneraci.Doba aplikace 25 min.

Parodontoza

Zánět parodontu – je chronické zánětlivé poškození vazivového a kostního závěsného aparátu zubů. Prvním nejčastějším projevem je otok a zarudnutí dásní, krvácení, bolestivost při čištění, zápach z úst.
Cíl aplikací - aktivizací tkání po NPMP dojde k výraznému zlepšení přísunu okysličené krve do postižených dásní a k podpoře hojivých pochodů, k likvidaci otoků, k protizánětlivému efektu a útlumu bolesti. Vhodně doplňuje komplexní stomatologickou léčbu.Doba aplikace 45 min.

Svalová únava

Únava svalů po tréninku, po těžké fyzické práci a při stavech vyčerpanosti.
Cíl aplikací -zmírnit bolest a vytvořit metabolické podmínky pro urychlení regenerace svalů.Doba aplikace 30 min

Regenerace

Regenerace po fyzické práci a sportu a cílená příprava před dalším sportovním výkonem.
Cíl aplikací -zlepšením přísunu okysličené krve, živin a odstraněním kyselých metabolitů urychlit proces regenerace a obnovy energetických zásob ve svalu. Tím pomoci vytvořit optimální podmínky pro další fyzický výkon.Doba aplikace 25 min.

Před masáží

20minutová příprava před masáží a použitím manipulačních technik.
Cíl aplikací-dosáhnout lepšího prokrvení tkání, vyplavení metabolitů, uvolnění svalových spazmů a kontraktur a optimálně připravit na masáž, která celkový efekt výrazně zvýší a posílí.Doba aplikace 20 min.

Magnetizace vody

Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole aplikujeme na pitnou vodu a případně na jídla s velkým obsahem vody (nápoje, ovoce apod.).

Cíl aplikací -ovlivněním vnitřní struktury a vazeb molekul vody dochází k aktivaci a zvýšení vazebných schopností vody jako rozpouštědla a ovlivňuje tak všechny metabolické děje v organizmu.Doba aplikace 20 min.